Czy jesteś zagrożony?

Sprawdź, w jakim stopniu grozi Ci kradzież tożsamości.

Odpowiedz na 4 pytania i zobacz, ile sygnałów ostrzegawczych otrzymasz.

Posiadam konta użytkownika w minimum 2 serwisach lub mediach społecznościowych

TAK
NIE

Każde hasło, jakiego używam online, jest unikatowe

TAK
NIE

Tam, gdzie to możliwe, korzystam z dwustopniowej autoryzacji logowania

TAK
NIE

Regularnie sprawdzam online, czy mój email lub nr telefonu "wyciekł" z jakiegoś serwisu, by móc szybko reagować

TAK
NIE

Podnosimy poprzeczkę i proponujemy Ci udział w bardziej zaawansowanym teście.

Zmierz się z pytaniami, które przygotwaliśmy w formie quizu.
Dowiedz się, jaka jest Twoja świadomość zagrożenia i konsekwencji, z którymi przyjdzie Ci się potencjalnie zmierzyć.

Przetestuj się